top of page

VAKDOMEINEN

Anker 1

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

 • Afstamming; 

 • Echtscheiding;  

 • Ouderlijk gezag en omgangsregeling kinderen; 

 • Alimentatievorderingen; 

 • Vereffening-verdeling; 

 • Familiaal vermogensrecht, vermogensplanning. 

 • Erfenissen; 

Anker 2

ZAKEN- EN OVEREENKOMSTENRECHT

 • Redactie contracten (koop verkoop, huur, aannemingsovereenkomsten …);

 • Woning- en handelshuur (invorderingen achterstallige huur, huurschade en huurbeëindiging);

 • Mede-eigendom en uitonverdeeldheidtreding;

 • Appartementsmede-eigendom;

 • Zakenrecht (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, recht van opstal, erfpacht);

 • Erfrecht.  

Anker 3

ONDERNEMINGS- EN VERNNOOTSCHAPSRECHT

 • Redactie, onderhandeling en nazicht van commerciële overeenkomsten (verkoop, levering, agentuur, distributie, concessie, commissie, franchising, samenwerking, licenties, lening …);

 • Oprichting onderneming;

 • Commerciële geschillen;

 • Handelspraktijken, consumentenrecht;

 • Bijstand en advies inzake het bestuur van vennootschappen;

 • Geschillenregeling in vennootschappen;

 • Bestuurdersaansprakelijkheid. 

 • Invorderingen onbetaalde facturen;

Anker 4

BOUW- EN AANNEMINGSRECHT

 • Vergunningen en contracten (bouwheer, architect, aannemer, onderaannemer en leverancier);

 • Advies en geschillen inzake aansprakelijkheid (bouwheer, architect, aannemer, onderaannemer en leverancier);

 • Verlenen van bijstand na vaststelling bouwgebreken;

 • Onderhandelingen en minnelijke regelingen;

 • Bijstand voor buitengerechtelijke instellingen;

 • Opstellen van ingebrekestellingen;

 • Alle geschillen lopende het bouw- of renovatieproces;

 • Assistentie bij expertises;

 • Invorderen van onbetaalde facturen en ereloonstaten.

Anker 5

ANDERE

 • Wegverkeer (verkeersovertreding, ongeval op de weg, aansprakelijkheid, lichamelijke schade, materiële schade …);

 • Strafrecht en fraude (bijstand bij verhoor,  misdaden en wanbedrijven tegen personen, eigendommen ...);

 • Vreemdelingenrecht (asiel, verblijfsrecht, nationaliteit, gezinshereniging).  

bottom of page